ÇOK KATLI YAPILAR SEMPOZYUMU TEBLİĞLERİ


Yayın Yeri:  Doğuş Matbaacılık ve Tic.Ltd.Şü.

Önsöz.pdf
İçindekiler.pdf
Kentsel Toprak Siyasası Açısından Çok Katlı Yapılar.pdf
Prof. Dr. Cevat GERAY
Yüksek Yapılar Mersin Gökdeleni Yapı Endüstrisinde Eğitim Faaliyetlerinin Yeri ve Rolü.pdf
Yük. Müh. Mim. Cengiz BEKTAŞ
Yüksek Yapılarda Mekanik Tesisat Düzenleri.pdf
Mak. Yük. Müh. Kevork ÇİLİNGİROĞLU
Çok Katlı Yapılar ve Yüksekte Yaşam Olgusuna Sosyo-Psikolojik Yaklaşım.pdf
Yük. Mim. Yurdanur SEPKİN
Gökdelen Yapımıyla İlgili Amaç Sistemi Üzerine.pdf
Prof. Dr. Mete TAPAN
İnfarot Tekniği ile Bina İnstallasyonunda Delta-Fren Sisteminin Kullanılması.pdf
Elek. Yük. Müh. M. Hakkı ONAT
Yüksek Yapıların Sismik Analizi ve İstanbul'da 46 Katlı Bir Binada Uygulanması.pdf
Doç. Dr. Haluk SUCUOĞLU
Çok Katlı Yapıların Çözümünde Hareketli Yük Düzenlenmesi.pdf
Prof. Uğur ERSOY
Çok Katlı ve Çok Amaçlı Büyük Yapı Komplekslerinde Tesisat, Tasarım, İşletme ve Güvenlik Sorunları.pdf
Mak. Yük. Müh. Celâl OKUTAN
Çok Katlı Yapılarda Deprem Kuvvetlerinin İzolatörler Yoluyla Kontrolü.pdf
Doç. Dr. Hikmet AYDIN
Çok Katlı Yapılar ve Deprem.pdf
İnş. Yük. Müh. Nejat BAYÜLKE
Depreme Dayanıklı Çok Katlı Yapılara Tasarım ve Üretim Sorunları.pdf
Prof. Dr. Günay ÖZMEN
Yüksek Yapı Taşıyıcı Sistem Tasarımında Çelik.pdf
Yard. Doç. Dr. E.Görün ÖZŞEN, Yard. Doç. Dr. F.Emel YAMANTÜRK
İzmir'de Çok Katlı Yapıların Temel Mühendisliği Sorunları.pdf
Doç. Dr. Ufuk ERGUN
Taşıyıcı Perde Duvar Tasarımının Çeşitli Yönlerine İrdelemeli Bir Bakış.pdf
Öğr. Üyesi İnş. Yük. Müh. Erhan KARAESMEN
Yüksek Binaların Rüzgâr ve Deprem Analizi.pdf
Araş. Müh. Zeynep DURUKAN, Öğr. Üyesi İnş. Müh. Semih S.TEZCAN
Çok Katlı Yapılar ve Altyapı Sorunları.pdf
Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU, Dr.Yük. Müh. Lütfi AKÇA, Doç. Dr. Veysel EROĞLU
Yüksek Yapıların Deprem Tasarımında Yapı Zemin Etkileşimi İle İlgili Esaslar.pdf
Prof. Dr. Mustafa ERDİK
İzmir Kemeraltı'da Yüksek Yapılaşmaya Ada Bazında Bir Yaklaşım.pdf
Araş. Gör. Yük. Mim. Yeşim K.ORBAY, Y.Doç. Dr. Müh. Atilla ORBAY, Öğr.Gör.Dr. Müh. Mustafa DÜZGÜN
MOD Süperpozisyonu Yöntemi.pdf
Dr.Yük. Müh. Mehmet E.ÜLKÜDAŞ

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası