Yayınlar /    Teknik Güç /    296 /    

296 15 Haziran 2017

Sunuş: Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) 65. Toplantısı Yapıldı
 

•Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) 65. Toplantısı Antalya`da Yapıldı

•İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe: "Deprem mi? O da Ne?"

•İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe`nin Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) 65. Genel Kurulu`nda Yaptığı Konuşma

•Su Ve Enerji Çalıştayı Eskişehir`de Yapıldı

•Doğayı Ve Çevreyi Gözetmeyen Politikalar Yaşamı Tehdit Etmektedir

•TMMOB Yönetim Kurulu - Oda Başkanları Toplantısı Yapıldı

•BEP-TR Müfredat Ve Eğitim Materyalleri Geliştirilmesi Çalışması Hazırlık Toplantısı Yapıldı

•İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe`nin Su Ve Enerji Çalıştayında Yaptığı Konuşma

•İMO Manisa Şubesi Deprem Raporu Depremlerden Dersler Çıkarılmalıdır

•Kurul Komisyon Toplantıları

•Uluslararası Katılımlı 7. Çelik Yapılar Sempozyumu Düzenleme Kurulu 2. Toplantısını Yaptı

•TMMOB`den haberler

•Şubelerden haberlerr

Teknik Güç 296. Sayı.pdf

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası