Yayınlar /    Teknik Güç /    325 /    

325 15 Mayıs 2019

Sunuş: TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulu İstanbul`da Toplandı

• Bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşımızın Başlangıcı Olan 19 Mayıs 1919`un 100. Yılı Kutlu Olsun

• İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Milli Mücadele ve Kurtuluş Mücadelesinin 100. Yılı Nedeniyle 19 Mayıs 2019 Tarihinde Samsun`daydı

• İMO Ulaştırma Politikaları Çalıştayı Eskişehir`de Yapıldı

• İMO Başkanı Cemal Gökçe`nin Eskişehir Ulaştırma Politikaları Çalıştayında Yaptığı Açılış Konuşması 

• İMO Eskişehir Şube Başkanı Deniz Kılıç`ın Eskişehir Ulaştırma Politikaları Çalıştayında Yaptığı Açılış Konuşması 

• Yurt Dışında Çalışan Meslektaşlarımızın Can Güvenliği Sağlanmalıdır! 

• Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi Ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Yayımlandı

•  İMO Meslek İçi Eğitim Kurulu 4. Toplantısını Yaptı 

•  İMO Onur Kurulu 9. Toplantısını Yaptı  

•  İMO Geoteknik Kurulu 9. Toplantısını Yaptı 

• İMO Afet Riski Altındaki Alanlar ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu 4. Toplantısını Yaptı 

• İMO Bilirkişilik Kurulu 5. Toplantısını Yaptı 

• İMO 4. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu Düzenleme Kurulu 2. Toplantısını Yapıldı

• DİSK - KESK- TMMOB - TTB: İşçiler Mezarda, Sorumlular Dışarıda Adalet İstiyoruz

• TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulu 25 Mayıs 2019 Tarihinde İstanbul`da Toplanıyor

• Basında İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Ulaştırma Politikaları Çalıştayı


Teknik Güç 325. Sayı.pdf

 

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası