Yabancı Üye İşlemleri

Eklenme Tarihi: 21/11/2021

Yabancı Uyrukluların Üyelik İşlemleri

1) Yabancıların Odamıza üyeliği T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`ndan alacakları inşaat mühendisliğine ilişkin çalışma izin süresi ile sınırlı olup, üye kayıtları Oda merkezinde yapılır.

2) Türkiye`deki üniversitelerden birinden mezunlarsa e-mezun belgesi, yurtdışından mezunlarsa YÖK tarafından düzenlenen diploma denklik belgesinin aslı, yurtdışındaki üniversiteye ait diplomanın aslı, tercümesi  ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulan belgelerle Bakanlık tarafından üyelik başvurusunun TMMOB`ye iletilmesi ile işlem başlatılır.

3) 2024 yılı için ilk kayıt ücreti olarak 40.000.-TL ile birlikte yıllık üyelik aidatı olarak 2024 yılı için 50.000.-TL tahsil edilir.

Türk Soylu Yabancıların Üyelik Kayıt İşlemleri

1) Türk soylu yabancıların Odamıza üyeliği T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`ndan alacakları inşaat mühendisliğine ilişkin çalışma izin süresi ile sınırlı olup, üye kayıtları Oda merkezinde yapılır.

2) Türkiye`deki üniversitelerden birinden mezunlarsa geçici mezuniyet belgesi veya diplomasının aslı, yurtdışından mezunlarsa YÖK tarafından düzenlenen diploma denklik belgesinin aslı, yurtdışındaki üniversiteye ait diplomanın aslı, tercümesi ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulan belgelerle Bakanlık tarafından üyelik başvurusunun TMMOB`ye iletilmesi ile işlem başlatılır.

3) 2024 yılı için ilk kayıt ücreti olarak 40.000.-TL ile birlikte yıllık üyelik aidatı olarak 2024 yılı için 50.000.-TL tahsil edilir.

4)https://www.nvi.gov.tr/turk-soylu-yabancilar web adresinde belirtilen belgeler ile nüfus idaresinden Türk Soylu olduklarını gösterir belgeyi sunmaları halinde T.C. vatandaşı üyelerle aynı aidatı ödeme hakkı kazanırlar.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası