513

İçindekiler

 • Başyazı
 • 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan Depremleri Ön Değerlendirme Raporu
 • 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi Hasar Tespit Çalışmaları Değerlendirme Raporu
 • Yıkım Önceden Tahmin Edilmekteydi ve Önlenebilirdi (Taner Yüzgeç)
 • Bilimsellikten Uzak Yapılar Büyük Kayıplara Yol Açtı (Erhan Karaesmen)
 • Basın Açıklamaları
 • 6 Şubat Depremleri
 • TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Güçlendirme Tasarımı Alanında Çalışan İnşaat Mühendislerinin İMO İnternet Sayfasında Yayınlanması Yönergesi
 • Basında İMO

 • Teknoloji, Mühendislik, TMMOB ve Politika (Kaya Güvenç’le söyleşi Şubat 2022) (Mustafa Atmaca)

 • KitaplıYorum - Kesinliklerin Sonu (Mustafa Atmaca)

 • Odadan Haberler

 

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası