TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!
[ TMMOB VE BAĞLI ODALARIN DÜZENLEYECEĞİ ETKİNLİKLERDE DESTEK VE SPONSORLUK UYGULAMALARI ESASLARI YÖNERGESİ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

25 EKİM 2020, PAZAR   

17

TMMOB VE BAĞLI ODALARIN DÜZENLEYECEĞİ ETKİNLİKLERDE DESTEK VE SPONSORLUK UYGULAMALARI ESASLARI YÖNERGESİ

TMMOB VE BAĞLI ODALARIN DÜZENLEYECEĞİ ETKİNLİKLERDE DESTEK VE SPONSORLUK UYGULAMALARI ESASLARI YÖNERGESİ

1. AMAÇ :

Bu yönergenin amacı ; meslek ve meslektaş, ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda çalışan ve bu çalışmalarını yürütürken örgütsel bağımsızlığının ve kimliğinin zedelenmesine izin vermeyen, bu duruma neden olabilecek her türlü bağımlılık ilişkisini reddeden bir anlayışına sahip olan TMMOB ve bağlı Odaların; düzenleyeceği etkinliklerde, etkinliği finanse etmek amacıyla maddi destek alımının, bu tür bağımlılık ilişkilerine neden olmasını engellemek amacıyla, destek alımında uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu yönerge, TMMOB ve bağlı Odalar tarafından yürütülen her türlü etkinlikte maddi destek alımında uyulması gereken ilkelere dair esasları kapsar.

3. DAYANAK

Bu yönerge , 29-30-31 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB 40. Dönem Olağan Genel Kurulunca alınan "Birliğimizin ve bağlı odaların düzenleyeceği her türlü bilimsel ve teknik etkinliklerde destek ve sponsorluk uygulama usul ve esaslarının odalarımızın görüş ve önerileri alınarak belirlenmesi için 40. Dönem TMMOB Yönetim Kuruluna yetki verilmesine" dair kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

4. ETKİNLİKLERDE MADDİ DESTEK ALIMI

4.1. TMMOB ve bağlı Odaları, etkinliklerini öncelikle kendi öz kaynakları ile finanse ederler.

4.2. Etkinliklerin düzenlenmesinde öz kaynakların yetmemesi durumunda Odalar arası işbirliği ve dayanışma olanakları araştırılır.

4.3. Düzenlenecek etkinliğin amacına uygun olarak, etkinliğe herhangi bir şekilde ekonomik destek ve sponsorluk istenecek kurum ya da kuruluşlar Oda/ Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

4.4. Destekleyen kurum ya da kuruluşlar, etkinliğin içeriğinde hiç bir şekilde belirleyici ve yönlendirici olamazlar.

4.5. Etkinlik Birlik adına düzenleniyorsa, TMMOB Yönetim Kurulunun 5 Nisan 2003 tarih ve 463 sayılı kararı ile yürürlüğe giren " TMMOB Adına Sekretaryası Odalar Tarafından Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği " hükümlerine göre kurullar oluşturulur. Oda kendi adına düzenliyorsa kurullar Odanın belirlediği esaslar doğrultusunda oluşturulur.

4.6. Etkinlik sonrası, tüm gelir ve giderler belgelendirilerek etkinliğe ait özel bir dosyada arşivlenir. İstendiğinde Birlik Yönetim Kuruluna gönderilir.

5. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, TMMOB Yönetim Kurulunun 5 Nisan 2003 tarih ve 463

sayılı kararı ile yürürlüğe giren " TMMOB Adına Sekretaryası Odalar Tarafından Yürütülen Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği " hükümleri uygulanır.

6. YÜRÜRLÜLÜK

Bu yönerge TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulunun 21 Şubat 2009 tarih ve 11 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir

7. YÜRÜTME

Bu yönerge Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür

 

Dosyalar

TMMOB ve Bağlı Odaların Düzenleyeceği Etkinliklerde Destek ve Sponsorluk Uygulamaları Esasları Yönergesi (117 KB)

YÖNETMELİKLER BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm yönetmeliklere toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Yönetmelikler bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel yönetmelikler için mevzuat.basbakanlik.gov.tr, www.yargitay.gov.tr veya www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.