İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

27 KASIM 2020, CUMA   

1

ŞUBEMİZİN 13 NCÜ OLAĞAN GENEL KURULU, HİZMET BİNAMIZ KONFERANS SALONUNDA 22/23.ŞUBAT.2020 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

    Yayına Giriş Tarihi: 05.03.2020 00:00   Güncellenme Zamanı: 06.03.2020 17:39:27  Yayınlayan Birim: SAKARYA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 06.03.2020 12:39:02

ŞUBEMİZİN 13 ncü OLAĞAN GENEL KURULU, HİZMET BİNAMIZ KONFERANS SALONUNDA 22/23.ŞUBAT.2020 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 

Şubemizin 13 ncü Olağan Genel Kurulu, Hizmet Binamız Konferans Salonunda 22/23.Şubat.2020 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Dİvan Başkanlığını önceki Orman Ve Devlet Bakanlarından üyemiz Ersin TARANOĞLU`nun yaptığı Genel Kurulumuza, Ak Parti İl Başkanı Yunus TEVER, İyi Parti İL Başkanı Selçuk KILIÇASLAN, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf ÖZDEN, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal ERDEM, SAkarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Hasan ALİŞAN, Sakarya Muhasebeci ve Mali Müsavirler Odası Başkanı Ertuğrul KOCACIK, Sakarya Mimarlar Odası İl Temcilcilik Başkanı Sami KAFADAR, Sakarya Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilcilik Başkanı Halil ATAY, Makina Mühendisleri Odası Yürütme Kurulu Üyesi Olgun ÖZDEMİR ve üyelerimiz katıldı.

Divan Başkan Yardımcılığını Muzaffer İŞÇİOĞLU ve Hıfzı KAVRAYIŞ, Yazman üyeliklerini Ahmet DURMAZ ve Aykut AKDENİZ`in yaptığı kongremizde, Şube Başkanımız Hüsnü GÜRPINAR`ın konuşmasından sonra, sırası ile İyi Parti İl Başkanı Selçuk KILIÇASLAN, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal ERDEM, Mimarlar Odası Temsilcilik Başkanı Sami KAFADAR ve Ak Parti İl Başkanı Yunus TEVER söz alarak görüş ve düşüncelerini Genel Kurulumuza katılan misafirler ve üyelerimiz ile paylaştı.

Genel Kurulumuzun ikinci günü yargı denetiminde yapılan seçimlerde;

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Hüsnü GÜRPINAR, Bilgehan KARAMAN, Osman ASLAN, Adil ALTUNDAL,  Mecit TÜFEKÇİOĞLU, Samet SAVAŞ, Çağlar BALTAOĞLU;

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine; Levent NALÇIK, İsa AYDOĞAN, Erdem EGE, Emre ÇİLELİ, Kaan YİĞİT, Burak TANIŞ, Ziya KURTULUŞ;

Genel Merkez Delegeli Asıl Üyeliklerine; Semih UÇAR, Emre YILMAZ, Cengiz ARSLAN, Metin ÖKDEN, Yahya BÜYÜKSARAÇOĞLU,Hıfzı KAVRAYIŞ, Ahmet HASANOĞLU, Kayhan ÖZDEMİR;

Genel Merkez Delegeliği Yedek Üyeliklerine; Erhan ENGİN, Onur Alp YALÇINKAYA, Yunus İLKHUN, Mustafa Hakan ÇEKİÇ, Sezgin ULUDAĞ, Özkan PELİSTER, Aykut AKDENİZ, Murat İYİDOST seçilmiştir.

Şube Başkanımız Hüsnü GÜRPINAR`ın Genel Kurulumuzda yaptığı konuşma;

Değerli Konuklarımız;

 Sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

 Bugün İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubemizin 2018/2020 Çalışma Dönemine ait 2 yıllık 13 ncü Olağan Genel Kurul toplantısı için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Genel Kurulumuza teşrifleriniz bizleri memnun etmiştir. Hoşgeldiniz. 

 

 

Değerli Konuklarımız;

İnşaat Mühendisleri Odası, Anayasa ve Yasalarımıza dayanarak kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür.

Anayasamız ve Yasalar; 

Meslek örgütlerinin, Kamu adına denetim yapabileceğini, Toplumsal yararları gözeteceğini, üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyacağını, aynı zamanda üyelerinin mesleki açıdan gelişmelerini sağlayacak adımlar atacağına hükmetmektedir. 

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, kuruluş amacımıza yönelik bu hükümler çerçevesinde; 

         Ülkemizde ve ilimizdeki deprem gerçeği ile güvenli yapılaşmanın sağlanması,

         Kamu Kaynaklarının ve Kamu Arazilerinin verimli kullanılması,

         Meslek İçi Eğitim Çalışmaları,

         İnşaat Mühendisliği Eğitimi,

          TOKİ uygulamaları-TOKi`ye özel uygulanan muafiyetler ve imar değişiklikleri nedeniyle sektörümüzde oluşan haksız rekabet koşulları,

         Kıyı-Orman ve Tarım Alanlarının Korunması,

         Su Yapıları,

         Yapı Denetimi,

         İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,

         Kentlerimizdeki Çarpık Yapılaşma-Ulaşım, Otopark ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları.

         Kamu ihale ve İmar Kanunu yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler;

Konularındaki bilimsel çalışmaları ve yapılması gerekenleri yüksek sesle dile getirdik.

 

Bilimsel çalışma sonuçlarının yüksek sesle dile getirilmesi, karar verici ve uygulamacıları rahatsız etmiştir. Anayasamızın 135 nci maddesine doğrudan aykırı olmasına rağmen; bir gecede çıkarılan yasa ve yönetmelikler ile odamız ile vesayet ilişki kurulmak istenmiş olup bu çalışmalarda da kısmen yol alınmıştır. Özellikle akademik meslek odalarının ve üyelerinin etkisizleştirilmeye çalışıldığı bir dönemden geçmekte olduğumuzu üzülerek ifade etmek istiyorum.

Son dönemlerde yapılan değişikliklerle Meslek odalarının, mühendisliğin ve mühendislik hizmetlerinin etkisizleştirilmesi, İMAR BARIŞI gibi uygulamalarda devre dışı bırakılması, deprem tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğinin anlaşılmadığının, işin ciddiyetinin kavranmadığının bir göstergesi olarak, sorunları çözmekten uzak uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Meslek odaları toplumsal sorumluluğunun gereği, mesleki uygulamaları  denetlemekte, mesleki niteliği yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmakta, üyelerinin sicilini tutmakta, üyeleri tarafından gerçekleştirilen mesleki faaliyetleri kayıt altında bulundurmakta, Yapı üretim sürecinin kanayan yarası olarak kabul edilen "imzacılığın"önüne geçmeye, üyelerinin ayıplı, kusurlu iş yapmasını önlemeye çalışmaktadır.

Meslek odalarının üyelerini ve üyelerinin mesleki faaliyetlerini denetleme kanalları kapatıldığı için, haksız rekabet çoğalmış, imzacı ve sahte mühendisler artmıştır.

Etüt proje ve mühendislik hizmetlerini, maliyet artışı olarak değerlendiren ve kâr hırsıyla her türlü denetimden imtina eden vasıfsız müteahhitliğin;

Ayrıca İmar Barışı uygulaması ile Yapı güvenliği mal sahiplerinin beyanına bırakılmış olduğundan ileriki tarihlerde meydana gelecek depremlerde felaketlerin, can ve mal kayıplarının önü açılmıştır.

Bu uygulamalar denetimsizliğin önünü açmış, depreme dayanıklı, güvenli yapı üretimini engelleyecek sonuçları ortaya çıkarmıştır.

Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde görevlerini yapmaya çalışan meslek odalarından rahatsızlığın sebebini anlamak ve kabul etmek mümkün değildir.

Değerli Konuklarımız;

Görev süresini bugün yapacağımız Genel Kurulumuz ile tamamlayan 13 ncü Dönem Şube Yönetim Kurulumuz 17/18.Şubat.2018 tarihlerinde yapılan Şubemiz olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda göreve gelmiştir.

Yönetim Kurulumuz görevde bulunduğu iki yıllık çalışma döneminde;

         Üyeleri ve Kamuoyu ile iletişim ve paylaşım içinde;

         Mümkün olduğunca katılımcı ve üretken bir yönetim anlayışı ile;

 

İnşaat Mühendisliği mesleğinin ve İnşaat Mühendislerinin toplum içindeki saygınlığını ve etkinliğini arttırmak ve;

Ekonomik anlamda daha iyi duruma gelinmesi adına imkanlarının el verdiği ölçüde elinden gelen çabayı sarf etmiştir.

Her kademede çalışan İnşaat Mühendisi meslektaşlarımızın öncelikli olarak kendi işlerini iyi yapmasının gerektiği inancımızla;

Meslek etiğini ve mesleki derinliği dikkate alan bir çalışma disiplininin yaygınlaştırılması için tarafımızdan özel çaba harcanmış olup, Meslek Etiği, mesleki ahlak, mesleki yeterlilik konularında doğru bildiğimizi savunduk ve uygulamaya çalıştık.

İki yıllık çalışma dönemimiz içinde;

Değişik alanlarda çalışma yapan üyelerimiz ile yapılan toplantılarda, sohbetlerde, ortaya çıkan bizim düşünemediğimiz farklı fikirler ve görüşler yol haritamız olmuştur.

            Mesleğimize, ülkemize ve ilimize karşı taşıdığımız sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi ilke edinen Yönetim Kurulumuzca;

            Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil toplum Örgütlerinin düzenlediği etkinliklere katılım önemsemiş, bu kuruluşlarla birlikteliğin geliştirilmesine özen gösterilerek yapılan ortak toplantılara gerekli katılım sağlanmıştır.

            Yönetim Kurulumuz, odamız ve mesleğimizin geleceği öğrenciler ile yakın ilişkiler kurmaya önem vermiş, dönem içinde Genç-İMO öğrenci üyelerimizin yaptıkları ve yapmak istedikleri etkinliklere imkanlarımız ölçüsünde gerekli desteği sağlamıştır.

            Ayrıca meslek odaları içinde ilimizde tek örneği bulunan Şubemiz lokali üyelerimizin bilgi paylaşımı, dinlenmesi ve toplantı yapması amacıyla ticari amaç güdülmeden açık tutulmuştur.

            Ankara Şubemize bağlı olarak faaliyet gösteren Düzce Temsilciliği 08.Ocak.2020 tarihinde Şubemize bağlanmış olup bundan sonraki tarihlerde şubemize bağlı temsilcilik olarak faaliyetlerini sürdürecektir.

            Değerli Konuklarımız;           

            İlimizin bu gününü ve geleceğini yakından ilgilendiren Meslek alanımız ile ilgili yaşadığımız ve yaşanması muhtemel konularda;

            Bilimsel ve teknik görüşlerimiz hemen her platformda karar verici ve yöneticilerimize sunulmuş. Sorunlar kronik hale gelmeden ortaya koyduğumuz çözüm önerileri ile her türlü desteği vereceğimizi söylememize rağmen, bu önerilerimiz maalesef bu güne kadar gereği gibi karşılık bulmamıştır. Çalışma dönemimiz içinde kentin sakini değil sahibi olmak için elimizden gelen gayret gösterilmiştir.

            Sorunların çözümü noktasında gerektiğinde hukuki yollara da başvurulmuştur.

            Bu anlamda ilimizde, toplumu ve meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren;

         Yapı stoğumuz ve deprem gerçeği,

         Çarpık Yapılaşma,

         Yapı Denetimi,

         Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

         Kent içi ulaşım,

         Risk altındaki Kıyılarımız,

         İçme Suyu Kaynağımız Sapanca Gölü,

         İş sağlığı ve güvenliği

         İnşaat Mühendisliği Eğitimi ve Okul sonrası meslek içi eğitimler, yetkin – uzman mühendislik,

         Kamu alanlarının ve Kamu Kaynaklarının verimli kullanılması,

         Mühendislik Yasalarının yetersizliği, hukuki problemlerimiz vb. konulardaki görüş ve önerilerimiz sürekli gündemde tutulmuş, görüşlerimiz karar verici ve uygulayıcılara iletilerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

İlimiz eski Stadyum alanının Millet Bahçesi olarak yapılması, Gar Meydanının meydan olarak kalması, odamız tarafından yapılan hukuki mücadelenin sonucudur. 

Değerli Konuklarımız;

Mesleğimiz ve meslektaşlarımızın yaşadığı problemlerin çözümünü kolaylaştırmak için;

         1938 yılında çıkarılan ve halen yürürlükte bulunan 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki kanunun, günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değiştirilmesini;

Mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde diploma almanın tek koşul olmaktan çıkarılmasını, mühendisin imzasını kullanması evresinde mesleki yeterliliği gözeten, haksız rekabeti önleyen, mesleki yetkinliği, uzmanlığı, istihdam ve çalışma koşullarını, disiplinler arası ilişkiyi ve sorumluluk alanlarını net bir şekilde belirleyen "İnşaat Mühendisliği Meslek Yasası`nın çıkarılmasını;

         Hukuki problemlerimizin çözümü için meslek alanımızla ilgili ihtisas mahkemelerinin kurulmasını,

         Şiddetli Deprem geçirerek, Depremi az hasarlı veya hasarsız geçirmiş yapılardaki fenni mesuliyet (TUS) sorumluluğunun sona erdirilmesini ve yapıların servis ömrü boyunca, kullanıcı hatalarına karşı periyodik kontrollerini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasını; Kentsel dönüşüm çalışmalarında deprem riskinin birinci öncelik olarak ele alınmasını, ilimizde yapılan çalışmalarda deprem riskinin birinci öncelik olarak ele alınmadığını, Erenler, Sapanca ve Hendek ilçelerinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında net olarak görmekteyiz.

         Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlükleri ile Fen İşleri Müdürlüklerinde ve yatırım yapan kamu kuruluşlarında konusunda yetkin, liyakat sahibi İnşaat Mühendisi çalıştırma zorunluluğunun yasal hale getirilmesini;

         İnşaat Mühendisliği eğitiminin nitelik kaybının önlenmesi için yeterli fiziki koşullar, araç, gereç ve laboratuvar donanımlarını sağlanmaksızın, yeterli akademik personele sahip olmadan ve eğitimin kalitesini hesaba katmadan İnşaat Mühendisliği Bölümleri açılmamasını, bu şartları sağlamayan mevcut bölümlerin kapatılmasını, arz talep dengesi gözetilmeden kontenjan artışı yapılmamasını;

 

 

            TÜRKİYE                     ABD

Nüfus                                      80 Milyon                    321 Milyon 

İnş.Müh.Mezun Sayısı               12.000                        12.333            

İnş.Müh.Eğitimi

Veren Kurum Sayısı                  100                            200

Yetki                                      Tam Yetki                     Sınava Tabi

 

ABD`de 1400 kişiye 1 İnşaat Mühendisi, Türkiye`de 900 kişiye 1 inşaat mühendisi düşmekte, ülkemizde bu sayı kişi başına düşen inşaat mühendisi olarak her geçen gün giderek artmaktadır. Bu durum İnşaat Mühendislerinin işsiz kalması veya ucuz iş gücü olarak çalışması durumunu ortaya çıkarmaktadır.

 

ABD nüfus oranına göre kıyaslama yapılırsa Türkiye`de yılda mezun etmemiz gereken öğrenci sayısı 3046`dır.

Türkiye`de İnşaat Mühendisliği eğitimi veren üniversite bölümlerinin sadece %9 u yeterli öğretim üyesine sahiptir.

 SAÜ Jeofizik Müh. 20 Öğrenciye 1 Öğr.Üyesi

SAÜ Gıda Müh.       17 öğrenciye 1Öğr.Üyesi

SAÜ İnşaat Müh.    35 Öğrenciye 1 Öğr.Üyesi

 Jeofizik seviyesine gelebilmesi için 27 öğretim üyesi, Gıda Mühendisi seviyesine gelebilmesi için 39 öğretim üyesine ihtiyaç vardır.

         Özel sektörde ve özellikle Yapı Denetim firmalarında ücretli çalışan mühendislerin özlük hakları ile ilgili yasal düzenleme yapılmasını;

         01.Ocak.2019 tarihinden itibaren 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu`nda yapılan değişikliğin yerinde ve gerekli olduğunu, ama yeterli olmadığını, Yapı Denetim Yasası`nın gelişmiş ülkelerdeki seviyeye getirilmesi için aksayan yönlerinin değiştirilmesini, Yapı Denetiminde mesleki uzmanlığın ve kamu yararının öne çıkarılmasını, yine;

         Müteahhitlik sektöründe 01.Ocak.2020 tarihinde yürürlüğe giren uygulamanın da gerekli ve yerinde olduğunu, ancak yeterli olmadığını, mühendislik teknik gücüne dayanmadan müteahhitlik yapılmasının engellenmesini ve müteahhitliğin geçici bir organizasyon olmaktan çıkarılmasını;

(Ülkemizde bugüne kadar eşi benzeri olmayan bir sistem uygulanmakta olup 28 AB ülkesinde müteahhit sayısı 25.000 ülkemizde ise 300.000, ülkemiz ile eşit büyüklükte Fransa`da müteahhit sayısı 2000 dir. İlimiz özelinde yılda düzenlenen 2000) 

Ana başlıklar halinde izahına çalıştığımız bu hususların düzeltilmesini, bu konularda yasal düzenlemelerin yapılmasını, siyasi iradeden ve karar vericilerden talep ediyoruz. 

Değerli konuklarımız;

Bu ve buna benzer çağrıları her ortamda sürekli yaptığımızın farkındayız. Bu durumun bizim eksikliğimiz olmadığını, yapılması gerekenlerin bu güne kadar yapılmadığının bir göstergesi olduğunu;

Yapılması gerekenler yapılana kadar bu çağrılara devam edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum.

Siyasi ve karar verici yöneticilerin karar verir iken  mutlaka bilimsel çalışmaları, evrensel kuralları, gelişmiş ülkelerde yapılan uygulamaları dikkate almaları gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Sivil Toplum Örgütlerinin ve Meslek Odalarının özellikle odamız İnşaat Mühendisleri Odasının bu konularda siyasilerimize ve karar verici yöneticilerimize ücretsiz danışmanlık yapmaya hazır olduğunu huzurlarınızda bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum.

Bu anlamda; Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilimizde Çark Caddesi Askeri Lojmanlar alanına yapımı düşünülen okul inşaatlarının, nostaljik tranvay yatırımının ve Çark Caddesindeki Yapılaşma durumunun;

Kamuoyu, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve kent dinamikleri ile yeteri kadar tartışılmadan, fikir alışverişi yapılmadan karar verildiği düşüncesindeyiz.

Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı düşünülen Nostaljik Tranvay ve Çark Caddesi Askeri Lojmanlar Alanına yapılacak Okul inşaatlarının, kamuoyu, Meslek Odaları, Sivil Toplum Örgütleri ve Kent Dinamikleri ile fikir alışverişinde bulunarak tekrar değerlendirilmesi, şehrimizde nostaljik tranvaya değil gerçek anlamda insanların ulaşımına katkı sağlayacak raylı toplu taşıma sistemine geçilmesi gerektiği inancındayız.

Bunlar yapılmadığı takdirde geçmişte ilimizde acılarını yaşadığımız 1943-1967 ve 1999 Depremleri ile Tünel Geçişli Köprülü Kavşak, Serdivan Cadde54, Gar Meydanı ve Karasu Tren Yolu uygulamalarındaki problemler ortaya çıkacak olup;

Bu durumda can ve mal kayıpları ile kamu kaynaklarının verimsiz kullanımına ve israfına yol açacaktır.

Bu gerçeklerin önümüzdeki günlerde düzeltilmesi ve tekrarlanmaması için siyasette ve kurumlarda yetki sahibi meslektaşlarımızın ve yöneticilerimizin düşünmesini ve yetkilerini bu yönde kullanmaları gerektiğini;

Ortak akıl, paydaş, paylaşım ifadelerinin slogan olarak kalmamasını, uygulamalarda kullanılmasını arzu ediyoruz.

Belediye Başkanlarının şehirleri değil, şehirlerin belediye başkanı olsun istiyoruz.

 

Değerli Üyelerimiz;

Ülkemiz, ilimiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için daha etkin, daha üretken, daha dinamik bir İnşaat Mühendisleri Odası için çok çalışmak, zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde her zamankinden daha fazla çok çalışmak, hep birlikte dayanışma içinde mesleğimize, meslektaşlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak adına örgütlü olmak ve örgütlü yapımızı kuvvetlendirmek önümüzde bir görev olarak durmaktadır.

Birlik-beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz takdirde aşamayacağımız bir sorun kalmayacağı inancındayız.

Bu duygu ve düşünceler ile;

İki yıllık çalışma dönemimizde kurmuş olduğumuz komisyonlarda, çalışma gruplarında ve yapmış olduğumuz bilimsel çalışma ve etkinliklerde, katkıları olan, destek veren başta Sakarya Üniversitesi ve diğer üniversitelerimizin değerli öğretim üyeleri hocalarımıza;

Yaptığımız çalışmalarda bizlerden yardım ve desteğini esirgemeyen Kamu-Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Örgütlerimize;

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetimine ve diğer Şubelerimiz yöneticilerine;

Mesleğimiz ve mesleğimizle ilgili etkinlikler, yapılan ve yapılmayan uygulamalar ile ilgili açıklamalarımızın kamuoyuna iletilmesi aşamasında;

Odamıza gösterdikleri ilgiden dolayı yazılı ve görsel basınımızın muhabirlerine ve basın kuruluşlarımızın yetkililerine;

Kamu çıkarları, mesleğimiz ve mesleki etkinliklerimiz için mücadele eden üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza;

Yönetim Kurulumuz adına teşekkür eder, Genel Kurulumuzun hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle;

Hepinize saygılarımı sunarım.

 

Hüsnü GÜPRINAR

İnşaat Mühendisleri Odası

Sakarya Şube Başkanı

 


Okunma Sayısı: 89

Sakarya Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.